Imieniny:

Remont drogi gminnej nr 105773 L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+790 Remont drogi gminnej nr 105773 L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+790

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Remont drogi gminnej nr 105773 L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+790

 

Gmina Rybczewice uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,  na realizację inwestycji remontu drogi gminnej nr 105773 L w miejscowości Bazar gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+790.

 

Wybrano wykonawcę inwestycji: Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo Usługowe Jacek Michałek, ul. Gęsia 27/6, 20-719 Lublin.

 

Planowany remont drogi ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej i skrócenie czasu dojazdu do wojewódzkiego układu drogowego, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek drogi o długości 710 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni płytami betonowymi typu IOMB, z obustronnym poboczem.

 

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa stanu nawierzchni drogi co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego a tym samym do ośrodków usługowych i administracyjnych, zakładów pracy oraz szkół. Poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców.

 

 

Całkowita wartość inwestycji: 881 450,00 zł

Dofinansowanie: 440 725,00 zł

 

 

 

 

W dniu 02.08.2023 r. odbył się odbiór końcowy remontowanej drogi w miejscowości Bazar. Do użytku mieszkańcom oddano odcinek o długości 790 m, na którym wyremontowano nawierzchnię z płyt betonowych.

 

  

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: