Imieniny:

Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zygmuntów Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zygmuntów

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi gminnej Nr 105803L w miejscowości Zygmuntów

 

Gmina Rybczewice uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,  na realizację inwestycji przebudowy drogi gminnej nr 105803L w miejscowości Zygmuntów.

 

Wybrano wykonawcę inwestycji: Mirosław Małecki, Kostrzew Dolny Kolonia 4, 23-100 Bychawa.

 

Planowana przebudowa drogi ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej i skrócenie czasu dojazdu do wojewódzkiego układu drogowego, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 629 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni płytami betonowymi typu IOMB, z obustronnym poboczem.

 

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa parametrów technicznych drogi co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego a tym samym do ośrodków usługowych i administracyjnych, zakładów pracy oraz szkół. Poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców.

 

 

Całkowita wartość inwestycji: 720 000,00 zł

Dofinansowanie: 360 000,00 zł

 

 

 

 

W dniu 02.08.2023 r. odbył się odbiór końcowy przebudowanej drogi w miejscowości Zygmuntów. Do użytku mieszkańcom oddano odcinek o długości 629 m, na którym wykonano nawierzchnię z płyt betonowych typu IOMB i obustronne pobocza.

 

  

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: