Imieniny:

Przebudowa drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia Przebudowa drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia

 


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG


Przebudowa drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia

 

 

Gmina Rybczewice uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,  na realizację inwestycji przebudowy drogi gminnej nr 105784L w miejscowości Stryjno - Kolonia.


Wybrano wykonawcę inwestycji: Mirosław Małecki, Kostrzew Dolny Kolonia 4, 23-100 Bychawa.


Planowana przebudowa drogi ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej i skrócenie czasu dojazdu do wojewódzkiego układu drogowego, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości 299 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni betonem asfaltowym, z obustronnym poboczem.


Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa parametrów technicznych drogi co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego a tym samym do ośrodków usługowych i administracyjnych, zakładów pracy oraz szkół. Poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców.


Całkowita wartość inwestycji: 464 999,99 zł

Dofinansowanie: 216 011,75 zł

 

 

W dniu 07.06.2024 r. odbył się odbiór końcowy przebudowanej drogi Nr 105784L w miejscowości Stryjno Kolonia (wykonawca Mirosław Małecki). Do użytku mieszkańcom oddano odcinek o łącznej długości 299 m, na którym wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego i obustronne pobocza.

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: