Imieniny:

Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w miejscowości Rybczewice Drugie Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w miejscowości Rybczewice Drugie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Budowa drogi gminnej Nr 105789L od km 0+006 do km 0+826 w miejscowości Rybczewice Drugie

 

Gmina Rybczewice uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na realizację inwestycji budowy drogi gminnej nr 105789L w miejscowości Rybczewice Drugie.

 

Wybrano wykonawcę inwestycji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe J.S.Z Jerzy Sylwester Zagraba, Dorohucza 31, 21-044 Trawniki.

 

Planowana budowa drogi ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej i skrócenie czasu dojazdu do wojewódzkiego układu drogowego, gospodarstw rolnych, obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek drogi o długości 820 m, poprzez utwardzenie powierzchni jezdni betonem asfaltowym, z obustronnym poboczem.

 

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa parametrów technicznych drogi co przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia dostępności do regionalnego układu komunikacyjnego a tym samym do ośrodków usługowych i administracyjnych, zakładów pracy oraz szkół. Poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców.

 

Całkowita wartość inwestycji: 904 400,28 zł

 

Dofinansowanie: 542 640,16 zł

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: