A A+ A++

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Rybczewicach

Siedziba:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach
Rybczewice Drugie nr 119/7, 21-065 Rybczewice

Tel. Kierownik,

(81) 58 44 475

Tel. Księgowość (81) 58 44 472
Tel. Św. rodzinne (81) 58 44 472

Tel. Pracownicy socjalni

(81) 58 21 892
Fax

Adresy email:
(81) 58 21 892

ps@gopsrybczewice.pl

Strona www:

www.bip.ops.rybczewice.pl
Numer REGON: 004205928
Numer NIP: 713-140-68-58
Godziny pracy: poniedziałek: 9.00- 17.00, wtorek-piątek: 8.00-16.00

Ogłoszenia

Ochrona danych osobowych

01.03.2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY
W RYBCZEWICACH - RODO


W celu realizacji zadań ustawowych oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybczewicach przetwarzane są zbiory danych osobowych. Wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informujemy, że:


Administratorem danych osobowych jest: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Adres siedziby administratora danych: Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice


Cel zbierania danych osobowych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikające z art.. 6 ust.1 lit c
Osoba, której dane osobowe są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania danych , prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu.
Prawo do wniesienia sprzeciwu - nie przysługuje w związku z tym ,że podstawą przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybczewicach prowadzony jest Jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Rejestr jest prowadzony w formie papierowej, jest on jawny i dostępny w siedzibie administratora danych u Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybczewicach

19.07.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach informuje, że w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym 2017/2018r. będzie realizowany program dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. W związku z tym zainteresowane osoby i rodziny zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 12.04.2018
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 15.12.2014
Dokument oglądany razy: 24 273
SmodBIP